Nieuws

Nieuwe trend van doucheruimte-industrieOntwikkeling trend douche cabine


In deze jaren zijn een aantal doucheruimteondernemingen zeer bezorgd over het merk en de differentiatie van ontwikkeling, in 2018 zal een dergelijke trend zich voortzetten. Voor de doucheruimte met hoge homogeniteit, om verschillende leveranciers te onderscheiden, is service ongetwijfeld een goed instappunt. Naarmate het internetaanbod van online services toeneemt, beginnen meer en meer doucheruimtebedrijven zich intens te gaan bezighouden met de introductie van services en streven ernaar dat services de saling aansturen.


Om de toekomstige ontwikkelingstrend van de industrie te begrijpen, tijdig transformatie en aanpassing aan te brengen, kunnen doucheruimtebedrijven echt initiatief nemen om te winnen.